meno

heslo


ČO POSKYTUJEME  

 

v Detskom súkromnom zariadení  a Jasličkách Svetielko  (Bilíkova 34 a Ľudovíta Fullu 12, Bratislava)

Štandardná prevádzka je od pondelka do piatku, od 7:00 do 17:30 hod.


Za príplatok 5,- € na hodinu poskytujeme možnosť prevádzky pred 7.00 hod. aj po 17.30 hod. do 20.00 hod. KALKULÁCIA CIEN

:


JASLIČKY SVETIELKO, BILÍKOVA 34:


CELOMESAČNÝ POBYT - KLIENT NAVŠTEVUJE ZARIADENIE CELÝ MESIAC: 


360,- € / mesiac + 3,00 € strava na deň,
(s možnosťou prinesenia vlastnej stravy)
.
Cena je konečná vrátane spomínaných aktivít. 


DSZ SVETIELKO, Ľ. FULLU 12:


CELOMESAČNÝ POBYT - KLIENT NAVŠTEVUJE ZARIADENIE CELÝ MESIAC: 


363,- € / mesiac + 3,00 € strava na deň,
(s možnosťou prinesenia vlastnej stravy).
Cena je konečná vrátane spomínaných aktivít.  PRE OBIDVE ZARIADENIA SA VZŤAHUJE ROVNAKÝ NASLEDOVNÝ CENNÍK:  


CELODENNÝ POBYT -  25,- € bez stravy, s možnosťou prinesenia si vlastnej stravy;

CELODENNÝ POBYT -  25,- € + strava 3,00€; 

 

HODINOVÝ POBYT -  5,- € (v ktoromkoľvek čase od 7:00 - 17:30, platí sa každá začatá hodina);

VEČERNÝ POBYT -  5, - € (v čase vianočných nákupov, plesov, relaxačných aktivít rodičov, a pod.); 
VÍKENDOVÝ POBYT - podľa dohody.

Naše pani učiteľky sa po dohode s Vami postarajú o Vaše deti aj mimo štandardného pracovného času vo Svetielku alebo u Vás doma.  


POKIAĽ KLIENT JASLÍ DSZ SVETIELKO S.R.O. PO DOVŔŠENÍ 3. ROKU
BUDE POKRAČOVAŤ V NAŠEJ SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLE, BILÍKOVA 34,
PRVÉ 3 MESIACE BUDE MAŤ ŠKOLNÉ ZNÍŽENÉ O 10%. PRE SÚRODENCOV POSKYTUJEME ZĽAVU 20%.


__________________________________________________________


PLATBY

:Jasličky SVETIELKO s.r.o., Bilíkova 34


Bankové spojenie Tatra banka, a.s.


Číslo účtu: 294 50 21 838 /1100 

IBAN: SK61 1100 0000 0029 4502 1838Detské súkromné zariadenie SVETIELKO s.r.o., Ľ Fullu 12Bankové spojenie Tatra banka, a.s.


Číslo účtu: 262 90 78 330 /1100
IBAN: SK91 1100 0000 0026 2907 8330


__________________________________________________________Z POPLATKU ŠKOLNÉHO SÚ UHRÁDZANÉ NASLEDUJÚCE ČINNOSTI: 

 • výučba anglického jazyka; 
 • pranie posteľnej bielizne, podbradníkov a uterákov;
 • pravidelná dezinfekcia hračiek a pomôcok;
 • denné zaistenie pitného režimu kvalitnými čajmi a ovocia mimo poskytovanej stravy;
 • drobný darček pri oslave narodenín; 
 • príležitostná návšteva lekárov – špecialistov – pediatra, ortopéda, psychológa, atď; 
 • logopedický screening so súhlasom rodiča pri nástupe každého nového dieťaťa od 2 rokov; 
 • divadelné interaktívne predstavenia, 1x mesačne; 
 • stretnutie detí so živými zvieratkami, 4x do roka; 
 • mimoriadne aktivity pri príležitosti MDD
 • návšteva biofarmy v Stupave, ZOO a pod.


Rodičovský príspevok  Zákon č. 513/2010 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa). 


upravuje podmienky na získanie príspevku na starostlivosť o dieťa nasledovne:

 • Rodičovský príspevok  je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe (rodičovi) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

 • Rodičovský príspevok získava rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v období riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov (v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom až do 6. roku života dieťaťa) a má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.

 • Nárok na rodičovský príspevok je splnený, keď oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou fyzickou alebo právnickou osobou a preukáže 
  zaplatenie výdavkov za starostlivosť o dieťa
   poskytovateľovi starostlivosti.

 • Ďalšie informácie – www.zbierka.sk

fotogaléria
Váš názor