meno

heslo


Náplňou činnosti detí vo Svetielku počas dňa sú:


 • Hry a hrové činnosti.
 • Pohybové a relaxačné cvičenia.
 • Pobyt vonku.
 • Odpočinok.
 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu.

Dbáme na striedanie jednotlivých činností, zabezpečujeme dostatočný priestor na hru a učenie sa dieťaťa s prihliadaním na zabezpečovanie zdravej životosprávy. 


V čom sa môže vaše dieťa všestranne rozvíjať:


 • v námetových kútikoch v hrách na kuchárky, mamičky, šoférov, predavačky, výpravcov, pilota, lekára, zdravotnú sestričku;
 • tvorivosť, obrazotvornosť a fantáziu rozvíja kreslením, maľovaním, modelovaním, nalepovaním, rozvoj reči a rannej gramotnosti rozvíja v práci s obrázkami, leporelami, riekankami,
 • počúvaním ľudových rozprávok;
 • matematické predstavy a logické myslenie rozvíja v manipulácii s rôznymi hlavolamami, puzzle, magnetickými obrazcami, hríbikovou mozaikou, skladačkami, kockami, konštruktívnymi hrami;
 • dramatické činnosti s bábkami rozvíjajú reč, súvislé vyjadrovanie, pasívnu a aktívnu slovnú zásobu;
 • rozvíjať hudobnosť detí môžu prostredníctvom piana, gitary a zmysel pre rytmus Orffovou školou a rôznymi detskými hudobnými nástrojmi;
 • hrubú motoriku rozvíjajú činnosti v telocvični na švédskej debni, lane, kruhoch, rebríku, žinenke, trampolíne, ribstole, s loptami, stuhami, rôznym náčiním na cvičenie;
 • chôdzou po rehabilitačných chodníkoch sa snažíme predchádzať vývinu plochej nohy; 
 • rozvoj kladného vzťahu k prírode a ochrane životného prostredia sa rozvíja pozorovaním nášho kútika živej prírody.

Všetky aktivity, ktoré organizujeme, sú pre tie deti, ktoré majú o ne záujem.


 • nové deti so súhlasom rodiča absolvujú logopedický screening; (od 2 rokov)
 • 4x v roku nás navštívia živé zvieratká – zajace, škrečky, myši, potkan, morča, ježko, žabky, jašteričky, hady, raky, modlivka, listovka, pavúky;
 • máme zriadený kútik živej prírody;
 • navštevujeme ZOO, botanickú záhradu;
 • celoročne 1x v mesiaci nám firma PUERIS, s.r.o umožňuje jazdenie na poníkoch (animoterapia);
 • 4x v týždni prebieha zábavnou formou výučba anglického jazyka Speak and Learn (podľa záujmu aj nemeckého jazyka) 2x s lektorom, 2x s pedagógom;
 • pravidelne (1x mesačne) uskutočňujeme interaktívne divadelné predstavenia, narodeninové oslavy detí, karneval;
 • každý deň cvičenie na zdravé nôžky;
 • 1x do týždňa - tanečná (štvrtok)
 • naši malí klienti navštevujú soľnú jaskyňu Amasol;
 • každý rok nás navštívi Mikuláš, na Vianoce zdobíme medovníky a posedíme si pod stromčekom;
 • každý deň organizovaný pobyt na čerstvom vzduchu na školskom dvore: v pieskovisku sa hráme s formičkami, kreslíme si kriedami na asfalt, jazdíme na odrážadlách, trojkolkách, hojdáme sa na hojdačkách, trénujeme na preliezke;
 • deťom rodičov, ktorí prejavia záujem, venujeme kresťanské chvíľky 1x týždenne.

fotogaléria
Váš názor