meno

heslo


ČO POSKYTUJEME  

 

v Detskom súkromnom zariadení  a Jasličkách Svetielko  (Bilíkova 34 a Ľudovíta Fullu 12, Bratislava)

Štandardná prevádzka je od pondelka do piatku, od 7:00 do 17:30 hod.


Za príplatok 5,50 € na hodinu poskytujeme možnosť prevádzky pred 7.00 hod. aj po 17.30 hod. do 19:00 hod. KALKULÁCIA CIEN

:


JASLIČKY SVETIELKO, BILÍKOVA 34

DSZ SVETIELKO, Ľ. FULLU 12:


CELOMESAČNÝ POBYT - KLIENT NAVŠTEVUJE ZARIADENIE CELÝ MESIAC: 


399 € / mesiac + 3 € strava na deň,
(s možnosťou prinesenia vlastnej stravy)
.
Cena je konečná vrátane spomínaných aktivít. 


PRE OBIDVE ZARIADENIA SA VZŤAHUJE ROVNAKÝ NASLEDOVNÝ CENNÍK:  


CELODENNÝ POBYT -  30,- € bez stravy, s možnosťou prinesenia si vlastnej stravy;

CELODENNÝ POBYT -  30,- € + strava 3,00€; 

 

HODINOVÝ POBYT -  5,50 € (v ktoromkoľvek čase od 7:00 - 17:30, platí sa každá začatá hodina);

VEČERNÝ POBYT -  8 € (v čase vianočných nákupov, plesov, relaxačných aktivít rodičov, a pod. od 19:00 hod.); 
VÍKENDOVÝ POBYT - podľa dohody.

Naše pani učiteľky sa po dohode s Vami postarajú o Vaše deti aj mimo štandardného pracovného času vo Svetielku alebo u Vás doma.  


• Súrodenecká zľava pre jedného zo súrodencov je 20% z ceny školného

• 

Pokiaľ dieťa po dovŕšení 3. roku pokračuje v Súkromnej materskej škole Bilíkova 34, školné za prvé 3 mesiace má 

zľavnené o 10%.

  

__________________________________________________________


PLATBY

:Jasličky SVETIELKO s.r.o., Bilíkova 34


Bankové spojenie Tatra banka, a.s.


Číslo účtu: 294 50 21 838 /1100 

IBAN: SK61 1100 0000 0029 4502 1838Detské súkromné zariadenie SVETIELKO s.r.o., Ľ Fullu 12Bankové spojenie Tatra banka, a.s.


Číslo účtu: 262 90 78 330 /1100
IBAN: SK91 1100 0000 0026 2907 8330


__________________________________________________________Z POPLATKU ŠKOLNÉHO SÚ UHRÁDZANÉ NASLEDUJÚCE ČINNOSTI: 

 • výlety
 • výučba cudzieho jazyka,
 • interaktívne divadelné predstavenia
 • návštevy zvieratiek v zariadení
 • jazdenie na poníkoch 
 • tanečná
 • pobyty v soľnej jaskyni
 • pomôcky a hračky 
 • hygienické potreby 
 • drobné darčeky
 • príležitostná návšteva lekárov (pediater, ortopéd, psychológ, dentista a pod.)
 • logopedický screening


Rodičovský príspevok  Zákon č. 513/2010 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa). 


upravuje podmienky na získanie príspevku na starostlivosť o dieťa nasledovne:

 • Rodičovský príspevok  je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe (rodičovi) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

 • Rodičovský príspevok získava rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v období riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov (v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom až do 6. roku života dieťaťa) a má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.

 • Nárok na rodičovský príspevok je splnený, keď oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou fyzickou alebo právnickou osobou a preukáže 
  zaplatenie výdavkov za starostlivosť o dieťa
   poskytovateľovi starostlivosti.

 • Ďalšie informácie – www.zbierka.sk

fotogaléria
Váš názor