CENNÍK

TYP STAROSTLIVOSTI ŠKOLNÉ STRAVA
Celomesačný pobyt 349 € 4 €/deň (možnosť vlastnej stravy)
Celodenný pobyt 26,50 € 4 €/deň (možnosť vlastnej stravy)
Hodinový pobyt 5,30 €
Platí sa každá začatá hodina.
Večerný pobyt 8,50 €/hod.
v čase nákupov, večierkov, relaxačných aktivít rodičov a pod. od 17:30 hod.
Víkendový pobyt podľa dohody
Naše pani učitelky sa po dohode s Vami postarajú o Vaše deti aj mimo štandartného pracovného času v škôlke alebo u Vás doma.