DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Školský vzdelávací program – tu

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti – tu

Školský poriadok SMŠ – tu

Etický kódex – tu

Splnomocnenie na výber dieťaťa z MŠ

Žiadosť o ukončenie dochádzky

Adaptačný proces