ČO PONÚKAME

 • každodenný pobyt na čerstvom vzduchu

 • 4x v týždni výučba anglického jazyka (alebo nemeckého)

 • cvičenie pre zdravé telo

 • ekovýchova

 • prírodné ihrisko z prútia

 • dopravné ihrisko

 • možnosti sánkovania v našom areáli

 • pravidelné interaktívne divadelné predstavenia

 • narodeninové oslavy a oslavy iných sviatkov

 • vianočné dielničky a posedenie s rodičmi

 • v prípade záujmu rodičov kresťanské chvíľky 1x týždenne

NAŠA NÁPLŇ DŇA

 • pohybové a relaxačné cvičenia

 • hygiena

 • pobyt vonku

 • strava

 • odpočinok

 • hry a hrové činnosti

 • krúžková činnosť

U DETIČIEK ROZVÍJAME

 • sebaobsluhu

 • rannú gramotnosť

 • vyjadrovacie schopnosti

 • matematické predstavy a logické myslenie

 • tvorivosť, obrazotvornosť a fantáziu

 • muzikálnosť 

 • Za doplatok: jazdenie na poníkoch, návštevy soľnej jaskyne, tanečná