ZOZNÁMTE SA S NAŠIMI UČITEĽKAMI

Ing. Mgr. Michaela Moyzesová
Štatutárny zástupca OZ

jasličky Svetielko Bilíkova 34

Danica Mrázová – opatrovateľka
Stanislava Sýkorová – opatrovateľka
Mgr. Michaela Tvrdošínska – opatrovateľka

jasličky Svetielko Ľ. Fullu 12

Mária Radová – opatrovateľka
Bc. Barbora Skubíková – vedúca jaslí
Ivana Adamcová – opatrovateľka